Đăng Ký Triển Lãm Quốc Tế Vietbuild Hồ Chí Minh 2019 – Lần 1